Counseling

Ephecta

Logo

Ephecta
Counseling € 1687,95
Incl. BTW

5 gesprekken inclusief rapportage

Een verschil van mening, inzicht of opvatting kan mensen uit elkaar drijven. Wat vaak klein begint, heeft al snel grote gevolgen. Dit fenomeen doet zich niet alleen in de privé situatie voor, maar ook tussen werkgever en medewerker. In dat geval ziet de medewerker vaak geen andere mogelijkheid dan zich ziek te melden. Mocht bij de verzuimopvolging door uw arbodienst blijken dat er mogelijkerwijs onenigheid tussen werkgever en medewerker aan de verzuimmelding ten grondslag ligt, dan kunt u counseling inzetten. Met counseling voorkomt u dat verzuim escaleert naar een -vaak onnodig- conflict, voorkomt u langdurige uitval, medicalisering en/of gedwongen vertrek van medewerkers én bespaart u hoge kosten aan procedures en advocaten.


Counseling van Ephecta kan een vroegtijdig vertrek van een medewerker door een geschil helpen voorkomen of er op z’n minst voor zorgen dat partijen tot een compromis komen. De meeste geschilsituaties tussen werkgever en medewerker, kunnen relatief eenvoudig worden opgelost door de inzet van onze counselors. Zelfs wanneer het op het eerste gezicht een ernstige situaties lijkt te zijn. Onze counselor zal dan ook in eerste instantie met beide partijen individueel rond de tafel gaan om de problematiek in kaart te brengen en mogelijke oplossingsrichtingen te verkennen. De plooien worden vervolgens zo veel mogelijk glad gestreken en/of vervolgacties worden vooraf besproken. Meestal is er op dat moment al sprake van een voorwaardelijk akkoord van beide zijden met betrekking tot een oplossingsrichting. Vervolgens zal er een driegesprek worden gevoerd, waarbij de counselor gespreksleider is. Het doel is om in dit gesprek definitief overeenstemming te bereiken omtrent de voorgenomen oplossing. Dit allemaal voor een fractie van de kosten die u kwijt bent, als u het geschil zou laten escaleren. Het is dan ook essentieel om counseling al in een vroegtijdig stadium in te zetten.

Ephecta helpt mensen en organisaties bij het creëren van nieuwe kansen. Het brede dienstenpakket zorgt dat de loopbanen van medewerkers vitaal blijven en er deskundige begeleiding geboden wordt in geval van verzuim, arbeidsgerelateerde vraagstukken, re-integratie in spoor 1 of 2 en outplacement. Zo werkt Ephecta pro-actief voor werkgevers. Voor vragen of advies bel met Qragt

088 - 045 01 20