Coaching

Ephecta

Logo

Ephecta
Coaching € 1687,95
Incl. BTW

5 gesprekken incl. POP-plan

Bedrijven investeren veel in de werving & selectie van nieuwe medewerkers. Het belang van de juiste man of vrouw op de juiste plek is immers groot. Naarmate een medewerker beter ingewerkt raakt in het bedrijf en langer in dienst is, verslapt de aandacht echter voor de medewerker, op het jaarlijkse functionerings- en/of beoordelingsgesprek na. U loopt hiermee het risico dat medewerkers, zonder dat u het beseft en in de gaten heeft, moeite hebben om mee te komen met veranderingen. Zorg dat de loopbanen van uw medewerkers vitaal blijven met coaching van Ephecta.


Uitgangspunt bij coaching is dat uw medewerker vijf gesprekken krijgt. Tijdens deze gesprekken wordt met uw medewerker gesproken over de problematiek die hij of zij ervaart. Heeft de medewerker het idee dat hij nog steeds op de juiste plek binnen uw bedrijf zit? Worden, naar mening van uw medewerker, diens competenties en vaardigheden op het juiste niveau aangesproken?  Hierin worden de gesprekken tussen medewerker en coach uitgewerkt naar concrete acties en doelstellingen. Deze worden vastgelegd in een tijdsplanning. Het POP geeft naast de startpositie van uw medewerker ook een beoogd einddoel weer. Dat kan bijvoorbeeld het volgen van een opleiding zijn, het uitvoeren van nieuwe en extra taken binnen het bedrijf of het gericht toewerken naar een nieuwe functie. 

Ephecta helpt mensen en organisaties bij het creëren van nieuwe kansen. Het brede dienstenpakket zorgt dat de loopbanen van medewerkers vitaal blijven en er deskundige begeleiding geboden wordt in geval van verzuim, arbeidsgerelateerde vraagstukken, re-integratie in spoor 1 of 2 en outplacement. Zo werkt Ephecta pro-actief voor werkgevers. 



Voor vragen of advies bel met Qragt

088 - 045 01 20