Curatief traject

Liberi Coaching BV

Logo

Liberi Coaching BV
Curatief traject € 2904,00
Incl. BTW

Gespecialiseerde coaching in de natuur bij dreigende of gedeeltelijke uitval

Zorgen stressgerelateerde klachten zorgen voor verminderde inzetbaarheid of belemmeren ze een volledige re-integratie? Dan is het tijd voor een curatief traject. Samen met een gespecialiseerde coach, gedurende 5 maanden, 1-op-1 aan de slag in de natuur. 


Inhoud

Het curatief pakket is geschikt bij dreigende of gedeeltelijke uitval. De begeleiding richt zich vanaf het begin op het vergroten van weerbaarheid en eigen mogelijkheden. In de eerste fase is voorkomen van verdere uitval de eerste prioriteit. Door stabiliteit te creëren, ontstaat er ruimte voor persoonlijke reflectie en groei. In overleg met alle betrokken partijen zal een op maat gemaakt plan worden opgesteld en worden uitgevoerd. Voor het curatieve pakket is het van belang dat er geen sprake is van volledige uitval. Het curatieve pakket kan ook worden ingezet bij trajecten waarbij het re-integratie stagneert. Door tijdig het curatieve pakket in te zetten voorkom je hoge kosten en verkort je de duur van het bestaande verzuim.
Gemiddelde doorlooptijd circa 5 maanden

Bij het curatief pakket is inbegrepen:
Vrijblijvende intake(s)
Intake-, 2 tussen- en eindverslag
Overleg mogelijk met werkgever
Overleg mogelijk met arbo- of bedrijfsarts
Tussentijdse overlegmomenten per email of telefoon
Reis- en overige kosten
HR consult
Online training
12 coaching sessies
Urenindicatie: 29 uren


Voor vragen of advies bel met Qragt

088 - 045 01 20