Arbeidsdeskundig traject

Ephecta

Logo

Ephecta
Arbeidsdeskundig traject € 1082,95
Incl. BTW

Aanvullend AD onderzoek incl. rapportage

Als medewerkers gedurende langere tijd verzuimen en volledig herstel in de oude functie uitblijft, komt er een moment dat ook gekeken moet gaan worden naar ander werk. Het liefst bij de eigen werkgever en als dat niet kan bij een andere werkgever. Dit onderzoek loopt naast de sociaal medische begeleiding door de arbodienst en biedt perspectief in re-integratiemogelijkheden.


Het Aanvullend Arbeidsdeskundig Onderzoek vloeit voort uit de Wet verbetering Poortwachter en een eerder uitgevoerd Arbeidsdeskundig Onderzoek. Gewoonlijk wordt dit onderzoek ingesteld voor medewerkers die tijdens een langere periode minder dan 65% loonwaarde behalen, ondanks de sociaal medische begeleiding. De doelstelling van het Aanvullend Arbeidsdeskundig Onderzoek is om vast te stellen welke mogelijkheden, na een langere periode na het originele Arbeidsdeskundig Onderzoek, de medewerker bij zijn eigen werkgever heeft met de op dat moment bestaande beperkingen. Als blijkt dat er met de beperkingen geen functiemogelijkheden zijn te vinden bij de huidige werkgever, dan zal de Arbeidsdeskundige het advies geven om uw medewerker naar een passende baan bij een andere werkgever te begeleiden. Het uiteindelijke doel blijft namelijk behoud van werk en inkomen voor de medewerker.

Ephecta streeft ernaar een Aanvullend Arbeidsdeskundig Onderzoek binnen 4 weken af te ronden. Op die manier wordt de vaart in het verzuimtraject gehouden en is de periode van onzekerheid zo kort mogelijk.

Ephecta helpt mensen en organisaties bij het creëren van nieuwe kansen. Het brede dienstenpakket zorgt dat de loopbanen van medewerkers vitaal blijven en er deskundige begeleiding geboden wordt in geval van verzuim, arbeidsgerelateerde vraagstukken, re-integratie in spoor 1 of 2 en outplacement. Zo werkt Ephecta pro-actief voor werkgevers.Voor vragen of advies bel met Qragt

088 - 045 01 20