Arbeidsdeskundig traject

Ephecta

Logo

Ephecta
Arbeidsdeskundig traject € 1082,95
Incl. BTW

Loonwaarde onderzoek incl. rapportage

Op enig moment tijdens de verzuimperiode is duidelijkheid nodig over de mate waarin de medewerker zijn of haar werkzaamheden nog op duurzame wijze kan uitvoeren. Daarmee ontstaat inzicht in welke doelen gehaald kunnen worden en de weg daarnaartoe. Het loonwaarde onderzoek is daarvoor het geijkte middel. Er ontstaat duidelijkheid over de restverdiencapaciteit van de werknemer bij structurele werkzaamheden. Ook levert het loonwaarde onderzoek een onderbouwing op voor het UWV als onderdeel van het re-integratieverslag.


De loonwaarde is de economische waarde van het werk wat iemand verricht. Bij arbeidsongeschiktheid kan een situatie ontstaan waarin een werknemer structureel minder toe kan voegen aan de organisatie dan in de oorspronkelijke uitgangssituatie. Om inzicht te krijgen in de gevolgen van ziekteverzuim voor de organisatie, is het van belang te weten welke loonwaarde een werknemer nog vertegenwoordigt. Het loonwaarde onderzoek schept hierin duidelijkheid. Daarnaast geeft het loonwaarde onderzoek ook inzicht over de gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid. Zo wordt duidelijk tegen welke resterende loonwaarde de medewerker nog arbeid kan verrichten en welke financiële consequenties dit heeft wanneer de beperking blijft bestaan. Een loonwaarde onderzoek helpt dus het bedrijf én de medewerker in het verkrijgen van duidelijkheid in deze situatie. Tegelijkertijd geeft het loonwaarde onderzoek een feitelijke basis voor het UWV in het beoordelen van de actuele mogelijkheden t.a.v. de re-integratie. Belangrijk daarbij is dat het loonwaarde onderzoek tevens dient als grondslag voor de verzuimverzekeraar om het uitkeringspercentage vast te stellen.

Ephecta helpt mensen en organisaties bij het creëren van nieuwe kansen. Het brede dienstenpakket zorgt dat de loopbanen van medewerkers vitaal blijven en er deskundige begeleiding geboden wordt in geval van verzuim, arbeidsgerelateerde vraagstukken, re-integratie in spoor 1 of 2 en outplacement. Zo werkt Ephecta pro-actief voor werkgevers.Voor vragen of advies bel met Qragt

088 - 045 01 20