Gun je medewerkers Qragt

Geef invulling aan sociaal ondernemerschap

Zijn je medewerkers in balans?

Qragt is ontwikkeld als een persoonlijk platform voor werkend Nederland. Het platform helpt bij de uitdagingen van medewerkers die zich veelal afspelen in de privésfeer. Uitdagingen die de werk-privé balans verstoren, stress verhogend werken en vaak leiden tot zichtbaar (en onzichtbaar) verzuim in organisaties. 

Qragt biedt dienstverlening aan gericht op het voorkomen van uitval en het versnellen van herstel. Dit op basis van ruim 30 jaar kennis en ervaring in arbodienstverlening en re-integratie. We maken deel uit van de Galliata Groep. Alle dochterondernemingen van Galliata hebben één gemeenschappelijk doel: een leven lang werken mogelijk maken.

"Jouw mensen zijn happy, thuis én op het werk"

Foto sta jij in je qragt

 

Foto Qragt voor jou

Voorkom verzuim, herstel snel

Qragt zorgt ervoor dat werknemers goed in hun kracht staan. Dat zij zich zowel thuis als op het werk in balans voelen, over mentale fitheid beschikken en hart voor de zaak hebben. Waardoor zij net dat stapje extra zetten. Met Qragt wordt het alsmaar toenemende mentaal verzuim tegen gegaan. Qragt maakt duurzame inzetbaarheid concreet.

In 70% van de verzuimmeldingen is de achterliggende oorzaak veelal gelegen in de persoon zelf. Privéproblematiek en zelf opgelegde uitdagingen hebben tot gevolg dat mensen mentaal uitputten. Het punt dat zij om- en uitvallen komt onafwendbaar dichterbij. Mensen zien op enig moment geen uitweg meer en melden zich ziek.

"70% van het verzuim heeft uiteindelijk een stress gerelateerde oorzaak. Als werkgever sta ik machteloos, ik wist namelijk niet wat er speelde"

 

 

Iedereen verdient aandacht

In het traditionele verzuimtraject blijft het achterhalen van de daadwerkelijke oorzaak vaak lang uit. Mensen melden zich met fysieke klachten ziek, terwijl er zwaarwegend mentaal lijden onder schuilt. Een verkeerde diagnose met een lang verzuimtraject is het gevolg.

Qragt biedt jouw medewerkers een alternatief: door hen te ondersteunen bij hun privéproblematiek zonder dat je daar als werkgever actief en inhoudelijk bij betrokken wordt. Medewerkers gaan zelf proactief aan de slag om hun problemen aan te pakken en zichzelf te ontwikkelen. Via een onafhankelijk en vertrouwd platform: wat er gedeeld wordt met Qragt, wordt niet met de werkgever gedeeld. Dat biedt medewerkers de ruimte om zich kwetsbaar op te stellen. 

Ontdek wat Qragt te bieden heeft

Foto sta jij in je qragt

 

 

Download hier de pricing tabel van Qragt

 

 

Foto Qragt voor jou

Voor elke toepassing een oplossing

Qragt Free biedt in de basis veel oplossingen en is daarmee een volwaardig duurzaam inzetbaarheidsinstrument voor medewerkers. Zij kunnen hiermee zelf aan hun inzetbaarheid werken en snel hulp vinden als zij in de problemen dreigen te komen. Qragt Premium is er voor werkgevers die een meer actieve rol willen spelen bij de het steeds verder verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Zij delen de visie met Qragt dat een leven lang leren een belangrijke bijdrage levert aan een voortdurende inzetbaarheid van medewerkers.

Speciaal voor de grootzakelijke markt hebben wij Qragt Company ontwikkeld. Qragt Company is interessant voor bedrijven die niet alleen vorm en inhoud willen geven aan sociaal ondernemerschap, maar dit ook willen verankeren in het bedrijf. Dat lukt niet als je het initiatief bij individuele medewerkers laat liggen. Daar is meer voor nodig. En dat is dan ook wat Qragt Company, naast hetgeen dat al beschikbaar is binnen Qragt Free en Qragt Premium, binnen dit pakket biedt.

Download hier onze leaflet
Voor vragen of advies bel met Qragt

088 - 045 01 20