Hoe kun je meer werkgeluk ervaren? - Interview


Werkgeluk is soms ver te zoeken als je werkomstandigheden veranderen. Maar je hebt altijd mogelijkheden om toch werkgeluk te ervaren. Want werkgeluk is heel persoonlijk en meebewegen met de situatie een vaardigheid, die je kunt leren via coaching. In dit interview geeft Dorothée Vlamings haar visie op dit onderwerp. Ze is gespecialiseerd in het versterken van je autonomie en je emotionele veerkracht, waardoor je effectiever bent en meer geluk kunt ervaren. 


Visie op werkgeluk

Vlamings: “Ik denk dat werkgeluk heel erg samenhangt met werk kunnen doen waar je goed in bent en waar je in gelooft.” Werkgeluk neemt af naarmate je alleen maar doet wat anderen van je verwachten terwijl je er zelf niet achter staat. De omstandigheden, de sfeer waarin je werkt, dat heeft invloed op je maar je moet werken vanuit je eigen kracht.  

Werk van betekenis

“Werkgeluk is volgens mij heel individueel bepaald. Werkgeluk, voor mij persoonlijk, gaat over bijdragen. Ik help mensen graag op weg. Het is mooi als mensen iets vinden in zichzelf waaruit ze kunnen putten en er daardoor meer beweging komt. Daar word ik mega blij van. Elke beweging leidt tot iets anders. Dat voorkomt stilstand.

Het gaat bij mij dus echt  over beweging creëren, verbinding, uitwisselen. Me verwonderen of verbazen ook wel. Bijvoorbeeld waar de ander nieuwsgierig naar is. Dat alles om mensen en organisaties vanuit een gewenst resultaat vooruit te brengen. Elke dag een nieuwe beweging, een kleine verandering en stukje dichterbij die stip op de horizon.”

Werkgeluk naar boven halen

“Waar het hem nu precies in zit is voor iedereen iets anders. Door het doorvragen op dit thema kom je er achter waar het om draait. Wat levert iets je op en waarom is dat zo belangrijk voor je? Waar word je nu eigenlijk zo blij van?

Veel mensen zijn  in hun werk vaak bezig met hun taken en de acties. Het werkgeluk zit meer in de vraag waarom je destijds voor deze baan en organisatie gekozen hebt. Waarom wilde je het precies? Wat zorgt voor positiviteit? Wat voor belevingswereld zit daar achter? Wat maakt dat iemand iets echt wil?

Ik denk dat heel veel mensen de onderliggende reden waarom ze ergens zijn gaan werken zijn vergeten. Als je werkt om je gezin te onderhouden, dan ben je met je basisvoorwaarden bezig. Misschien niet zo bezig met ontwikkeling. Dan is de motivatie dat je naar je werk gaat, geld verdienen. Als ik mensen daarover spreek en ze bewust kan maken waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden, en de organisatie ze daar vervolgens ook op in kan zetten, dan ontstaat er een ruimer perspectief.  Want natuurlijk moet je werken om je rekeningen te betalen, en naast dat gegeven kun je door de juiste vragen te stellen zorgen voor bewustwording op gebied van werkgeluk.”

Werkgeluk en corona in het nieuwe nu

“Ik denk dat er voor een groot deel op dit moment een vorm van acceptatie is. De verandering heeft misschien wel heel veel invloed op ons dagelijks leven maar het nieuwe is er alweer vanaf. Er worden allerlei manieren ingezet om ermee om te gaan. Je hebt niet altijd invloed op de omstandigheden, het is er en daarmee moet je omgaan binnen in de ruimte die er is. “

Vanwege Covid-19 kon Vlamings de afgelopen tijd zelf ook minder op bezoek bij klanten, net als een cliënte die ze begeleidt bij reintegratie. Ze legt uit: “Als je jezelf dan de gedachte ‘nu ben ik niet meer gelukkig want ik kan niet meer naar mijn klanten’ oplegt, dan beperk je jezelf. Je gaat voorbij aan de mogelijkheden die er wél zijn en je werkgeluk kunnen opleveren. Maar als je vastgelopen bent in het zien van mogelijkheden, kan het wel fijn zijn als er iemand met je meekijkt en je bevraagt. Zodat je nog eens opnieuw goed kijkt waar je ruimte en mogelijkheden hebt.

Neem daarbij de volle verantwoordelijkheid voor dat stukje waar jij voor bent aangenomen. Jouw aandeel in het geheel. Doe je werk naar eer en geweten en zet je kwaliteiten ten volle in. Het succes van de organisatie, is ook deels het succes van jou, en jouw bijdrage doet er toe.”

Aandacht voor alle medewerkers

“Tegen organisaties wil ik zeggen: heb oog voor het individu in het geheel, en geef ze de ruimte om in het geheel zichzelf te laten zien. De organisatie is méér dan de directie. Met de werknemers, en inhuurkrachten, ben je samen éen geheel. Heb daarbij aandacht, ook bij de mensen die al bevlogen zijn. Als je die stimuleert en voldoende aandacht geeft, is daar ook de kijkrichting. Dat trekt vanzelf anderen mee. Als je echter al je focus alleen bij de slachtoffers legt, kan de aandacht van de middenmoot ook daar naartoe getrokken worden. Dat moet je niet willen”, besluit Vlamings. 

 

Meer over werkgeluk lezen?

Dan hebben we meer interviews en artikelen voor je. 
Lees ook: 

Wil je weten hoe jouw werk-privé balans is en hoe jij scoort op het gebied van werkgeluk? Vul de Balanstest in en ontdek wat jouw Qragt is!

Dorothee Vlamings

Dorothee Vlamings is al coach verbonden aan arbodienst Capability, net als Qragt onderdeel van de Galliata Groep. 

Zij heeft ook onderzoek gedaan naar de effecten van de ‘intelligente lockdown’  bij medewerkers van  arbodienst Capability.
     

    Sluit je nu gratis aan bij Qragt!    Voor vragen of advies bel met Qragt

    088 - 045 01 20