Privacy

Qragt en AVG

Qragt respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker digitaal (per e-mail en/of per contactformulier of via de balanstest) aan Qragt verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. 

Alle vertrouwelijke informatie betreffende een Werkgever of een Werknemer die Qragt verkrijgt bij de uitvoering van haar dienstverlening, en waarvan Qragt weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard is, wordt vertrouwelijk behandeld. Qragt zal voornoemde vertrouwelijke informatie niet aan derden verstrekken, tenzij Qragt op grond van een wettelijk voorschrift daartoe verplicht is of indien Qragt hiertoe toestemming heeft verkregen van de betreffende Werknemer of Werkgever. Alle medewerkers va Qragt vallen onder een geheimhoudingsplicht en dit geldt ook voor eventuele derden die voor diensten van Qragt ingeschakeld worden (zie ook onze algemene voorwaarden).


Hieronder vindt u de gegevens van onze functionaris gegevensbescherming:

Postadres:
Postbus 314,
5300 AH Zaltbommel

Telefoonnummer:
088 0450 156

Qragt maakt deel uit van de Galliata Groep
Alle dochterondernemingen van Galliata hebben één gemeenschappelijk doel: een leven lang werken mogelijk maken. 
Heeft u vragen of verzoeken over uw privacy, dan kunt u deze richten tot Functionaris.Gegevensbescherming@galliata.nl
Voor vragen of advies bel met Qragt

088 - 045 01 20