Qragt Qragt Qragt

Gun je medewerkers Qragt

Geef invulling aan sociaal ondernemerschap


Sluit je aan bij Qragt

Zijn je medewerkers in balans?

Qragt is ontwikkeld als een persoonlijk platform voor werkend Nederland. Het platform helpt bij de uitdagingen van medewerkers die zich veelal afspelen in de privésfeer. Uitdagingen die de werk-privé balans verstoren, stress verhogend werken en vaak leiden tot zichtbaar (en onzichtbaar) verzuim in organisaties. Qragt biedt dienstverlening aan gericht op het voorkomen van uitval en het versnellen van herstel. Dit op basis van ruim 30 jaar kennis en ervaring in arbodienstverlening en re-integratie. We maken deel uit van de Galliata Groep. Alle dochterondernemingen van Galliata hebben één gemeenschappelijk doel: een leven lang werken mogelijk maken.

"Jouw mensen zijn happy, thuis én op het werk"Lees meer over:

Qragt is ontwikkeld als een persoonlijk platform voor werkend Nederland. Het platform helpt bij de uitdagingen van medewerkers die zich veelal afspelen in de privésfeer. Uitdagingen die de werk-privé balans verstoren, stress verhogend werken en vaak leiden tot zichtbaar (en onzichtbaar) verzuim in organisaties. 

Qragt biedt dienstverlening aan gericht op het voorkomen van uitval en het versnellen van herstel. Dit op basis van ruim 30 jaar kennis en ervaring in arbodienstverlening en re-integratie. We maken deel uit van de Galliata Groep. Alle dochterondernemingen van Galliata hebben één gemeenschappelijk doel: een leven lang werken mogelijk maken.

Qragt richt zich op het voorkomen en beperken van de effecten van de verzuimfuik, waar werkgevers en werknemers geconfronteerd mee worden in ons land. De totaaloplossing die Qragt biedt focust zich op het beïnvloeden van de mentale aspecten die er aan bij dragen dat mensen hun motivatie verliezen en uiteindelijk vluchten in verzuim. Dit proberen we te voorkomen en mocht dit zich toch voordoen dan reikt Qragt de helpende hand om het verzuim niet onnodig lang te laten duren. We gaan het medicaliseren hiervan tegen, door te onderzoeken welke oorzaken er aan de verzuimmelding ten grondslag liggen. Dit vanuit de overtuiging dat verzuim zowel voor werknemer als werkgever niet béste manier is om met die problematiek om te gaan. 

Elke succesvolle samenwerking tussen Qragt en een bedrijf begint met een kennismaking met de Qragt Mental Health Officer (MHO). Deze kan toegevoegd worden aan het HR-team. De MHO inventariseert, samen met het HR-team, waar de behoefte ligt, wat bij jullie de aandachtspunten en wensen zijn. Daarnaast adviseert de MHO in de platform-adoptie en de borging van de implementatie van Qragt. Op basis van de gesprekken zal de MHO een Plan van Aanpak opstellen en fungeren als vaste contactpersoon voor de naadloze aansluiting van het platform op de werkomgeving. 

Na een akkoord op dit plan, gaan we volle kracht vooruit. Je medewerkers kunnen de Balanstest gaan maken en zichzelf aansluiten op Qragt. De Balanstest signaleert de persoonlijke uitdagingen en geeft medewerkers tips en aanbevelingen. Binnen hun loopbaan, de werkomgeving en op persoonlijk of mentaal vlak. Het platform zelf stelt de werknemers vervolgens in staat om zichzelf in hun kracht te zetten. Al dan niet geholpen door een team van specialisten.

Als organisatie krijg jij via geanonimiseerde dashboards inzicht in de platform adoptie, het aantal ingevulde balanstesten en hoe de aanbevelingen opgepakt zijn. Met de MHO kun je verder afstemmen welke additionele management- en sturingsinformatie je interessant vindt om op te halen bij de medewerkers. Iedereen krijgt na een half jaar opnieuw de vraag om een tweede balanstest in te vullen. Zo houden we de progressie scherp in beeld.

We vragen medewerkers een Qragt Balanstest in te vullen. Deze geeft inzicht in de fysieke en mentale gesteldheid van een werknemer. Via de rapportage wordt de spiegel voorgehouden: wat gaat goed, waar heb ik last van en wat zijn mijn aandachtspunten? Wie zich vervolgens registreert op Qragt kan daar gebruikmaken van een uitgebreid en bewezen pakket aan oplossingen. Een half jaar later volgt opnieuw een uitnodiging om de Balanstest te maken. Dit brengt de progressie in beeld, maar signaleert ook eventuele nieuwe (verborgen) problemen die op dat moment aandacht nodig hebben.

Als je benieuwd bent geworden, probeer Qragt dan gewoon zelf eens uit en maak die balanstest. Dat kan gratis en vrijblijvend. Zo krijg je mee hoe de werknemers van jouw bedrijf Qragt straks zullen ervaren. We zijn er voor heel werkend Nederland en zeg nou zelf, daar maak JIJ toch ook deel van uit? Anderen in hun kracht zetten, begint bij jou

Nadat iemand een balanstest heeft ingevuld, krijgt hij of zij een rapportage met persoonlijke tips en aanbevelingen. Bijvoorbeeld op het gebied van coping, leefstijl, klachten of onderliggende problematiek (denk aan: trauma, schulden, spanningen binnen het gezin etc). Wanneer iemand dit wil voorleggen aan een professional, dan bieden de coaches van Qragt eerstelijns support. Op basis van de Balanstest rapportage, geven ze aandacht en bieden ze concrete oplossingen om verbetering en verandering in gang te zetten.

Als de situatie daar om vraagt, doen we ook een aanbeveling in de richting van meer gespecialiseerde experts op gebied van coaching, stress, loopbaanbegeleiding, financiën en mediation. Onze vaste partners zijn o.a. het Nibud, Clear Minds, NCOI Online Academy, JobPersonality, Stichting Gezondheid, NewU, Flowently en meer. Qragt werkt ook intensief samen met Cabability (arbo- en verzuimmanagement) en Ephecta (verzuimmanagement, re-integratie, HR-diensten). Beiden zijn, net als Qragt, onderdeel van de Galliata Groep. Als holding beschikken we over een breed netwerk waar jarenlang in is geïnvesteerd en waarmee jullie je voordeel kunnen doen.


Zodra je als organisatie Qragt aan al je medewerkers aanbiedt geef je vorm en inhoud aan sociaal ondernemerschap en zet je je werknemers in hun kracht. Op basis van een goede behoefte inventarisatie door onze Mental Health Officer en het plan van aanpak dat hieruit volgt, profiteren jullie van een platform wat naadloos aansluit op dat wat (zichtbaar en onzichtbaar) speelt op de werkvloer. Een investering hierin garandeert verzuimreductie en een verbetering in het rendement op je menselijk kapitaal. Dat betaalt zich altijd terug.

Zie ook onze pricing.

 

Inzet van Qragt resulteert in:

  • Verbetering van de balans tussen werk en privé van de werknemer. 
  • Vergroten van de mentale fitheid van werknemers. 
  • Vermindering van het mentaal verzuim binnen het bedrijf.
  • Meer eigenaarschap onder werknemers, zodat zij inzien dat iedereen beter af is als je je verantwoordelijkheid neemt. 
  • Motivatie. Als team weer hart voor de zaak hebben en bereid zijn een stapje extra te doen. 

Door Qragt aan de bieden aan werkend Nederland, wordt duurzame inzetbaarheid een feit, daalt het ziekteverzuim, worden de stress-gerelateerde klachten gereduceerd en werken we samen aan een oplossing voor de verzuimfuik. Sluit je daarom vandaag nog aan of neem contact met ons op voor meer informatie.

Sluit je bedrijf aan op Qragt

 


Voordelen voor werkgevers

Voordelen Qragt

Voor vragen of advies bel met Qragt

088 - 045 01 20